NB: ..Klinikken holder åbent 26. april men er lukket Grundlovsdag d.  5. juni

Egenbetaling & attester

Hvornår skal du selv betale?

Sygesikringen dækker langt de fleste ydelser i klinikken. Der vil dog være visse undtagelser. Generelt gælder, at situationer, hvor man ønsker at opnå en fordel, ikke er dækket af sygesikringen. Det gælder således for ansøgning om medicintilskud, ledsagerkort, handicapparkering, kørekort, attester til rejser osv. Det gælder også for vacciner, der ikke er en del af den offentlige sygesikring og vacciner, der ikke er en lægelig begrundelse for.

Attester

Vi udfærdiger forskellige typer attester. Attester er ikke dækket af sygesikringen og skal således betales af den, der anmoder. Det vil i nogle tilfælde være kommunen eller forsikringen, men ofte vil det være dig selv, der skal betale.

Sygemelding: Vi dokumenterer kun sygdom, som vi har kendskab til – således kan vi ikke dokumentere, at man har været syg, hvis vi ikke er blevet konsulteret på det tidspunkt, hvor man har meldt sig syg. Feks i forhold til eksamensafholdelse eller fremmøde i retten – her gælder, at man skal møde op i åben konsultation kl 8 den pågældende dag for at vi kan dokumentere tilstanden. Ved sygdom opstået senere på dagen skal du straks ringe til os, hvis du har behov for dokumentation.

Arbejdsgivere kan anmode om enten en varighedserklæring eller en mulighedserklæring – sidstnævnte skal udarbejdes i samarbejde mellem leder og sygemeldte og medbringes i underskrevet form til konsultation.

Vi tilbyder ikke betaling på regning eller ean til arbejdsgivere, du skal således selv betale for attesten, men har krav på at få pengene refunderet af din arbejdsgiver.

Kommunale attester: Hvis kommunen ønsker en attest vedrørende dit helbred, vil kommunen aftale dette med dig først og bede dig bestille tid til udfyldelse heraf. Vi giver ikke tider, før vi har modtaget anmodningen direkte fra kommunen.

Forsikringsattester: Forsikringsselskaber kan anmode om attester elektronisk i vores system. Nogle forsikringsselskaber fremsender ikke anmodningen til klinikken, men kun til dig på mail. I disse tilfælde skal du medbringe anmodning og attest i papirform allerede ved tidsbestilling, så vi sikrer, at vi har de rigtige informationer og kan sætte den rette tid af til udfærdigelse af attesten.

Du skal være opmærksom på, at du i udgangspunktet selv skal betale for attesten umiddelbart i relation til udfærdigelsen, hvis ikke vi har modtaget en anmodning fra din forsikring enten elektronisk direkte eller som udskrift.

Ligeledes skal vi gøre opmærksom på, at du såfremt du udebliver uden rettidigt afbud til attestudfyldelse skal forvente at modtage en opkrævning for den afsatte tid i hht vores prisliste.

Andre typer af attester: Der findes et utal af attester og du er velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for yderligere oplysninger om en specifik attest. Pris kan oplyses på ønske.

Priser

Ved private konsultationer opkræver vi som udgangspunkt betaling ved tidsbestilling. Hvis du bliver forhindret i at møde til den aftalte tid, er vi gerne behjælpelig med at flytte tiden til et andet tidspunkt. Ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer før din tid, refunderes beløbet ikke.

Aktuelt tilbydes ikke rejsevejledning og rejsevaccination. Her henvises til private vaccineklinikker.

  • Privat konsultation:    400 kr pr 10 minutter
  • Længerevarende konsultationer: efter tidsforbrug
  • Kørekortsattest:  500 kr
  • Afbestilling rejse: 500 kr
  • Medicinpas rejse: 500 kr
  • Handicapskilt: 400 kr
  • Ledsagerkort: 400 kr
  • Friattest: 500 kr
  • Mulighedserklæring: 600 kr.

Priser på andre ydelser kan oplyses på forespørgsel.