top of page

Vaccination af børn

Vejledning og råd til forældre, hvis barn skal vaccineres
(Kilde: Videnscenter for Børnesmerter, Rigshospitalet)

 

Før I kommer:
Brug tid på i et alderssvarende sprog at forklare barnet, hvad der kommer til at ske. Lad evt barnet vælge et stykke legetøj, en bamse el.lign., som det kan have med.

Medbring evt. iPad/smartphone med film/spil til afledning

Påfør evt. lokalbedøvende creme (EMLA, kaldet ”tryllecreme”) 1-4 timer før vaccination.

Vær selv rolig og behersk din egen angst. Vis dermed at du har tillid til at barnet kan klare det.
For børn op til 1 år kan man med fordel amme eller give sukkervand under vaccinationen.

I skal selv sørge for at medbringe sukkervand (koncentration 25%, dvs. 25 gram sukker opløst i 100 ml kogt vand).

 

Sprog og adfærd under vaccination:
Vær rolig og behersk den angst, du evt. selv føler.

Det kan hjælpe at tale om noget helt andet under proceduren
Brug gerne humor.

Dette kan forværre: Kritik, undskyldninger, overdreven empati/medfølelse

Vaccination af et barn

Vejledning i placering af EMLA:
Børn på 3, 5 og 12 måneder vaccineres i lårets øverste udvendige side. Der gives 2 vacciner, dvs der skal EMLA på begge lår.

Børn på 15 måneder, 4 og 5 år vaccineres på øverste del af overarmen. Der gives kun 1 vaccine, og der sættes derfor kun EMLA på den ene arm.

bottom of page