top of page

PRAKTISK INFORMATION

Her følger lidt service info.

 • Fast læge
  Vi foretrækker, at du vælger en fast læge i vores lægehus og beder dig fortælle personalet, hvem der er din faste læge, når du bestiller tid. Det er selvfølgelig dit valg, men det vil være til fordel for dig, at du får en læge, som efterhånden vil kende dig. Ved akut sygdom og i åben konsultation kan vi dog ikke love dig, at det er din faste læge, der tilser dig, selvom vi tilstræber det.

  Hvis du lider af en kroniske lidelse, som skal kontrolleres, vil du ligeledes blive fast tilknyttet en af vores kliniksygeplejersker med specialviden inden for netop det felt
   

 • Akut konsultation
  Vi er et stort lægehus. Det giver os mulighed for at yde en ekstra service til dig med udvidede åbningstider og flere tilbud. Vi har dagligt åbent for henvendelse uden forudgående aftale i det, vi kalder akut konsultation.

  Her kan du komme med mindre problemstillinger uden tidsbestilling. Det er dog en forudsætning, at du kun har en problemstilling, som du ønsker hjælp til, og vi kan ikke påtage os at lave attester og henvisninger i akut konsultation. Har du behov for at få løst flere problemstillinger eller få en attest, bedes du bestille en almindelig tid.
   

 • Uddannelsessted
  Vi har valgt at være et uddannelsessted for læger som ønsker at videreuddanne sig til speciallæger. Du vil derfor møde læger her som er her i et halvt år til et år som en del af deres speciallægeuddannelse.

  Vi håber at du vil tage godt i mod dem, de bliver superviseret af speciallægerne her i klinikken. Baggrunden for at vi har valgt at være uddannelsessted er at vi tror på at det er vigtigt for kvalitetsudviklingen i vores fag og vigtigt for dig som patient at vi også i fremtiden har nogle dygtige læger.​
   

 • Prøvesvar
  Når du får taget en blodprøve, urinprøve, podninger mm skal du selv kontakte klinikken for at få svar, og det aftales altid i forbindelse med prøvetagningen hvornår og hvordan du skal have svaret. Det kan ske pr telefon, mail eller ved fremmøde. Det sker, at prøvesvar går tabt, og det har vi ikke mulighed for at opdage, medmindre du selv gør opmærksom på, at du ikke har fået svaret. 

  Derfor skal du altid kontakte klinikken for at få svar på en prøve.
   

 • Beroligende medicin og sovemedicin
  Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning om principper for udskrivning af recept på beroligende medicin og sovemedicin. Det medfører, at medicinen kun udskrives ved personligt fremmøde i klinikken, og at der kun udskrives medicin til højst 1 måneds forbrug. Alle patienter tilbydes hjælp til udtrapning af denne type af medicin.

  Fast forbrug af beroligende medicin og sovemedicin medfører desuden, at man som hovedregel ikke må føre bil, og fornyelse af kørekort vil derfor blive påvirket af dette.
   

 • Henvisning
  Langt de fleste problemstillinger kan klares i klinikken. Indimellem er det dog nødvendig med en henvisning til praktiserende speciallæge, hospital, fysioterapeut eller psykolog. Hvorvidt dette er nødvendigt, beror på en faglig vurdering, som vi foretager. Som udgangspunkt kræver en henvisning personligt fremmøde i klinikken.
   

 • Lægeattester
  Hvis du har behov for en erklæring til brug for arbejdsgiver, rejseselskab, sundhedsforsikring eller andre instanser, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt selv skal betale for dette i klinikken. Vi tager i mod dankort.
   

 • Handicap venlige forhold
  Klinikken er beliggende på 2. sal i Rødovre Centrum, indgang D. Der er handicap parkering ved indgangen og elevator til 2. sal. Klinikken har automatisk dør, og i klinikken findes handicap toilet.

  Centeret har mulighed for at stille kørestol til rådighed ved henvendelse I Centerets information eller på tlf. 36709944.

bottom of page